top of page
ahead-2551465.jpg

Jorden.

Jorden er utgangspunktet for alt.

For planter, dyr og mennesker.

Alt starter med jorden.

Jordsmonn

Godt jordsmonn er viktig av flere grunner:

  1. Næringsstofftilførsel: Godt jordsmonn inneholder en rikholdig blanding av næringsstoffer som er nødvendige for plantevekst. Næringsstoffene bidrar til å opprettholde sunn vekst, utvikling og reproduksjon av planter. Et næringsrikt jordsmonn gir dermed bedre forutsetninger for høy avling og sunne, næringsrike matvarer.

  2. Vannholdende kapasitet: Jordsmonn med god struktur har evnen til å holde på vann og forsyne plantene med tilstrekkelig mengde fuktighet. Dette er spesielt viktig i tørre perioder eller områder med begrenset tilgang på vann. God vannholdende kapasitet bidrar til å opprettholde plantenes vannbalanse og reduserer behovet for kunstig vanning.

  3. Lufttilgang og drenering: Planterøttene trenger oksygen for å puste og vokse. Godt jordsmonn har en porøs struktur som tillater luft å sirkulere og gir røttene tilgang til oksygen. I tillegg bidrar en god dreneringsevne til å forhindre vannlogging og overmetning av jorda, som kan være skadelig for plantene.

  4. Reduksjon av erosjon og forurensning: Et stabilt og sunt jordsmonn hjelper til med å redusere erosjon, både fra vind og vann. Godt jordsmonn fungerer som en naturlig barriere mot avrenning av næringsstoffer, kjemikalier og forurensninger fra jordbruks- og industrielle aktiviteter. Dette bidrar til å opprettholde vannkvaliteten og bevare økosystemets helse.

  5. Biodiversitet og økosystemtjenester: Godt jordsmonn er essensielt for å opprettholde en variert og sunn plante- og dyreliv. Det gir levested for et mangfold av mikroorganismer, insekter og andre jordlevende organismer som spiller en viktig rolle i jordens økosystemer. Disse organismer bidrar til naturlig nedbrytning av organisk materiale, forbedrer jordstrukturen og bidrar til å opprettholde en sunn næringskjede.

 

Samlet sett er godt jordsmonn avgjørende for å oppnå bærekraftig landbruk, bevare økosystemene, opprettholde matproduksjonen og sikre en sunn og stabil miljøkvalitet.

bottom of page