top of page

Bærekraft på ordentlig!

Enabling sustainable societies

field-4280596.jpg

Sammen mot en bærekraftig verden

Vi kaster mer enn 30% av all maten som produseres.

Kvaliteten på det globale jordsmonnet er hurtig synkende.

Vi slipper ut store mengder klimagasser og bruker mye energi.

Wastech er et motstykke til alt dette.

Med vår teknologi omdanner vi matavfall til næringsrik jord og gjødsel på en ny og innovativ måte. Basert på eksisterende metodikk, ispedd en god dose kreativitet og blandet godt med hardt arbeid har vi utviklet en pakkeløsning som er både skalerbar og dupliserbar.

gears-1236578_1920.jpg

Nøkkelferdig prosessanlegg

Wastech utvikler en komplett, storskala teknologiløsning for å omdanne matavfall til næringsrik, levende jord og gjødsel.

Prosessanlegget er skalerbart og dupliserbart, og vi har en klar målsetning om å etablere en rekke fabrikker, både nasjonalt og internasjonalt, de neste årene.

Anlegget leveres nøkkelferdig og inneholder alle nødvendige elementer; hardware og software, alt skreddersydd for mest mulig effektiv produksjon og best mulig kvalitet på sluttproduktene.

gears-1236578_1920.jpg
sustainability-3300898_1920.jpg

Hvorfor Wastech?

Vi tar bærekraft på alvor!

02

Jordsmonn

På grunn av mange år med overproduksjon er jordsmonnet både utmagret og oppbrukt mange steder i verden, ofte i regioner der mennesker er helt avhengige av å dyrke for å overleve.

Med vår løsning kan vi revitalisere jorden med naturlige, næringsrike jord- og gjødselsprodukter.

01

Matavfall

Organisk avfall er fantastiske ressurser som fortjener å bli gjenbrukt! Ved å gjenvinne matavfallet, løser vi et gedigent problem.

Med vår metode bruker vi faktisk ett problem til å løse andre problemer.

Artig, ikke sant?

03

Klimagassutslipp

Håndtering av avfall genererer mye farlige klimagasser.

Med vår metode kutter vi disse utslippene med opp til 97%.

04

Naturlige elementer

Hos oss er det biologien og tyngdekraften som gjør det meste av jobben. Dette gir oss en metodikk som er mindre energikrevende, og som derfor sliter langt mindre på både drifts- og investeringsbudsjettet.

05

Fleksibel metode

Vår metode kan implementeres i ulik skala alt etter behov og lokasjon.

06

Kvalitetsprodukter

Vårt fokus er sluttprodukter av beste kvalitet som forbedrer og gir næring og godt mikroliv til jorden. Dette skiller vår prosess fra aktører hvor gjødsel er et restprodukt fra energiproduksjon.

field-4280596.jpg

Naturlig matproduksjon

Et moderne levesett krever nye tankemåter.

Etter årevis med overproduksjon har vi utmagret jorden mange steder på planeten. Det haster å gjøre endringer.

Med naturlige metoder og fokus på maksimal utnyttelse av ressurser, kan Wastech være en viktig bidragsyter til å løfte både lokal og global matproduksjon i riktig retning.

Wastech er en ekte startup, der bærekraft, innovasjon og sirkulære forretningsmodeller utgjør ryggraden i driften.

Selskapet har utviklet seg fra de berømte to tomme hendene til å bli et spennende team av gründere, fagfolk, partnere og investorer.

Wastechs utspring og hovedkontor er i Bergen, og vårt første prosessanlegg er etablert i Øygarden.

job-5382501_1920.jpg

"Vi må avvikle begrepet avfall - det finnes bare ressurser!

Alle videoer

Alle videoer

Alle videoer
Søk etter video...
Wastech process

Wastech process

00:59
Spill video
Wastech Demo Day 2022

Wastech Demo Day 2022

03:40
Spill video
wastech mp4 1080p

wastech mp4 1080p

01:15
Spill video

Ta kontakt!

Takk for at du tar kontakt!

bottom of page